Küçük ölçekli etkinliklerde sahne yüzey alanını, sahne önü ve sahne arkası olarak ayırma amaçlı kullanılır.

 Ayrıca seyirci oranının salon kapasitesine göre düşük olduğu durumlarda, salondaki boş koltukları gizleme amaçlı salon bölücü perde olarak da kullanılmaktadır.