Çeşitli organizasyon ve sanatsal faaliyetler için vazgeçilmez ortamlardan birini sahneler oluşturur. Sahneler için ise vazgeçilmez unsur kesinlikle sahne perdeleridir. Faklı kullanım amacına ve sahneye göre kullanılabilecek sahne perdesi türleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz manuel sahne perdesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 Manuel sahne perdesi türü daha çok küçük sahneler için uygunluk göstermektedir. Türünün adlandırılmasından da anlaşılacağı gibi çekme ipi vasıtasıyla kullanımı söz konusu olan bir mekanizmaya sahiptir. Ürünün bir başka tercih sebebi de diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı oluşudur.

 

 Yıllara Meydan Okuyan Dayanıklılık

 

 Uzun yıllar boyunca kullanımı en fazla tercih edilen tür manuel sahne perdesi olmaktadır. Her iki yana açılabilen bir yapıya sahiptir. Üretiminde daha çok kadife kumaş tercih edilmektedir. Artık günümüzde büyük organizasyonlarda motorlu sahne perdeler tercih edilse de önemini korumaya devam etmektedir.

 

 Çekme ipi vasıtasıyla kullanılan bu perde türünde insan gücünün kullanımına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Manuel sahne perdesi alüminyum sahne rayına sahiptir. Bu özelliği nedeniyle de oldukça uzun bir kullanım ömrüne sahip durumdadır. Yıllara meydan okuyan yapısıyla sahnelere önemli bir kullanım avantajı sağlamaktadır.

 

 Manuel Sahne Perdesinin Yaygın Kullanım Alanları

 

 Günümüzde sahne perdeleri çeşitliliğinde ciddi bir artış söz konusu olmaktadır. Buna rağmen manuel sahne perdesi hala yaygın bir kullanım alanına sahip olma özelliğini muhafaza etmektedir. Bu perde türü daha çok; Küçük sinema salonları, okullar ve tiyatro sahnelerinde kullanılmaktadır. Özellikle diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı oluşunun bunda önemli bir katkısı söz konusudur.

 

 Manuel Sahne Perdesinin Diğer Önemli kullanım alanları arasında ise;

 

 - TV stüdyoları,

 - Fuar merkezleri,

 - Belediyeler

 - Kongre salonları,

 - Operalar,

 - Hastaneler,

 - Askeri birlikler,

 - Bale salonları ve gösteri merkezleri yer alır.

 

 İşlevsel Özellikli Sahne Perdesi

 

 Günümüzde de önemli bir kullanım alanına sahip olan manuel sahne perdesi işlevsellik bakımından kullanışlı niteliktedir. Bu perde seçeneklerinde sistem tamamıyla manuel bir yapıya sahip durumdadır. Bundan dolayı organizasyonun başlangıcının, ortasının yahut sonunun istenildiği şekilde ayarlanabilmesine imkân tanımaktadır.

 

 Kullanımının sağladığı oldukça fazla avantajı söz konusudur. Manuel sahne perdesi sistemleri daha çok okullarda ve eğitim kurumlarda son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Manuel sahne perdesiyle motorlu sahne perdesi rayı aynı kalite düzeyine sahiptir. Bu perde türünde fiyat uygunluğu da göz önüne bulundurulduğunda önemli bir avantaj söz konusudur. Bu bakımdan küçük etkinlikler için vazgeçilmez unsurlardan biri olmaktadır.

 

 Alev Almazlık Normuna Uygun Bir Yapı

 

 Sahne perdelerinden öne çıkan en önemli özellik elbette alev almazlık olmaktadır. Tüm sahne perdesi çeşitlerinde olduğu gibi manuel sahne perdesi çeşitlerinde de almazlık özelliği söz konusudur. Böylelikle olası yangın durumlarına karşı başarılı bir şekilde önlem alınması mümkün olmaktadır. Bu durum kullanıldığı alanlara çok önemli bir özellik sunmaktadır.